Правила на играта бикове и крави

Правила на играта бикове и крави

Играта „Бикове и крави“ всъщност не е никак сложна, след като веднъж бъдат разбрани правилата й. За да играете ви е необходим само поне още един играч, лист и химикал или нещо друго за писане. Играта има два варианта – с цифри и с букви, като правилата са сходни.

„Бикове и крави“ с цифри

Този вариант на играта е по-популярният и обикновено при него играчите си измислят по едно число от четири цифри. За по-голямо улеснение и по-бърза игра, числото може да бъде и от три цифри. Ако пък искате предизвикателство, можете да завишите броя на цифрите в числото.

Тук обаче ще се спрем на класическия „среден“ вариант с четири цифри като пример. След като играчите си измислят числа и ги запишат (цифрите в числата трябва да бъдат различни, т.е. да не се повтарят), те започват да се редуват като се опитват да отгатнат числото на опонента. Така първият играч назовава четирицифрено число, а вторият му отговаря дали има съвпадение посредством фразите „бик“ и „крава“. „Бик“ се използва когато цифрата е отгатната и е на точната позиция, „крава“ когато е отгатната, но не е на правилната позиция.

Пример:

Числото е 4271.

Играчът назовава 1234.

В този случай му се отговаря, че има един бик и две крави. Бикът е цифрата „2“, а кравите са цифрите „4“ и „1“.

Така играчите се питат докато единия не открие числото на другия. Понеже първият играч има предимство пред втория, играта е най-добре да се играе по типа „Две от три“, при който победител е този, който познае поне две противникови числа, като разбира се, при всяка игра играчите се редуват кой да започне първи.

„Бикове и крави“ с букви

Правилата на играта са същите като при варианта с цифри, с тази разлика, че играчите не трябва да отгатват противниково число, а дума или подредбата на записаните букви. Според официалните правила, задължително е играчите да подредят буквите си в истинска дума, но понеже е твърде лесно, особено когато тя е само от четири букви, можете да се опитате да играете и без буквите задължително да образуват дума. Всичко зависи от вашето въображение и нагласата ви за трудност и продължителност на играта.