Правила на играта ДОМИНО: научете основните моменти на играта домино

Правила на играта ДОМИНО: научете основните моменти на играта домино

Повечето от игрите на домино са от типа блокиращи игри, където целта е да се освободиш от ръката си, като блокираш опонентите. В края, резултатът се определя, като се преброят стойностите на плочките на играчите, които не печелят.

 

Блокиращи игри

Основния вариан на доминото е за двама играчи с комплет от плочки double six. 28 плочки се разбъркват с лицето надолу и се поставят по средата на масата. Всеки играч изтегля по 7 плочки. Един от играчите започва като поставя първата плочка на масата. От тази плочка натам, играчите започват да се редуват, тако победител е този, който първи успее да изхвърли всички свои плочки.

Игри с теглене

Една от най-полулярните вариации е когато играчи имат право да теглят произволен брой плочки от купа пред тях, преди да поставят полчка на реда. В този случай се сформира и резултат който е сумата от тежестта на плочките в загубилите играчи плюс тези на масата.

Линии на подредбата

Линията на подредбата започва от една плочка и се развива на две страни, като в практиката често, когато се доближи до края на масата се прави прав ъгъл.

Възможностите за развитието на линията зависят до голяма степен от конкретната разновидност на домино или уговорките между играчите. В много от игрите двойните плочки, могат да бъдат използвани за отваряне на нови клонове на линията.