Каркасон игра - как се печели

Каркасон игра - как се печели

Играта Каркасон представлява борд игра, като нейното име произлиза от една древна крепост на французите, която се намира в близост до столицата Париж. В тази игра участниците могат да строят пътища, крепости, ферми и много други разширения, като целта е да изградят картината на околностите на Каркасон. Мотивът на играта е Средновековие.

При различните модели на тази игра са налични различни по брой разширения. За провеждане на играта се използват плочки с различен дизайн. Същевременно са включени и дървени фигурки, които са с доста добър стил и различен вид, в зависимост от това какво би трябвало да представляват - фея, дракон, строител и други.

Идеята на играта е много проста – целта е да подреждате плочките по определен метод и да завладявате определени елементи. Всеки играч взима по една плочка и след това трябва да я постави така, че да съвпадне логически с останалите налични елементи. После този играч има шанса да избира дали да постави някоя от своите фигурки върху плочката, или не. Също така, в случай, че постави фигурката, тя заема определена роля, според това какво представлява плочката. Например, ако една фигурка се постави в крепост, тя става рицар. Ако се постави на полянка, тя става фермер и така нататък. При завършването на дадена крепост или на даден път, играчът, в чието владение е този елемент, печели определен брой точки.

Има и едно допълнително правило. Ако дадената плочка се свързва с вече съществуващ елемент, върху който е поставена друга фигурка, не можете да сложите ваша фигурка върху тази плочка.

Като цяло, в Каркасон целта на играчите е да завладяват повече елементи (пътища, крепости, полянки и т.н.) и да печели повече точки от останалите. За да направи това, всеки играч стратегически поставя определени плочки по начин, който ще му позволи да завладее възможно най-много компоненти.