Печалби от лотария

Печалби от лотария

Печалбите от лотарията са едни от най-големите и могат да достигнат милиони според това колко числа и в кое теглене е познал играча с печелившия билет.

Трябва да се има предвид обаче следното – в някои страни ако се спечели джакпот например от 100 000 000 (сто милиона), печелившият играч има правото да избира дали сумата да му бъде изплащана за период от време (обикновено около 20-30 години) на равни суми или да му бъде изплатена на един път. Обикновено когато се изплаща наведнъж, условията на лотарията гласят, че печалбата е по-малка от обявената, например една трета. Така на 100 000 000 джакпот, на печелившия могат да се изплатят на един път 33 333 333 милиона.

Разбира се, всяка по-крупна печалба от лотарията се облага и с данък, като всеки печеливш е длъжен да го плати в края на финансовата година, а някои лотарийни организатори дори сами го удържат от наградата и в последствие изплащат на държавата.

Колкото и нереалистични да ви се струват подобни суми, лотарията наистина може да доведе до крупни печалби, които да променят живота ви, особено ако имате късмет и познаете всички числа от тегленето. В този ред на мисли винаги има и шанс за по-ниски и реалистични печалби от порядъка на няколко стотици до няколко хиляди, за които трябва да се познаят по-малко числа, обикновено четири или пет.

Това каква печалба ще получите от лотарията и дали изобщо ще получите зависи изцяло от числата, на които сте се спрели за съответното теглене и най-вече от късмета. Лотарията е една от игрите, които разчитат най-вече на късмета и шанса. Но затова и не трябва да се отказвате лесно, историята на лотарията познава хора, които са опитвали късмета си редовно в продължение на години, дори десетилетия, но накрая съдбата им се е усмихвала и те сами са казвали колко се радват, че не са изгубили надежда през времето и не са се отказали.